Pirmo reizi – salidojums pirmsskolām Ekoskolu programmā - Alūksnes novads

Pirmo reizi – salidojums pirmsskolām Ekoskolu programmā

Kā par vides jautājumiem stāstīt pašiem jaunākajiem audzēkņiem un kā vides izglītība var palīdzēt īstenot kompetenču pieeju pirmsskolās? Atbildes uz šiem un citiem saistītiem jautājumiem pedagogi gūs īpašā pirmsskolām veltītā plašā pasākumā š.g. 19. jūnijā Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pienenīte”.

Vairāk nekā 100 dalībnieku no kopskaitā 51 izglītības iestādes (vairāk nekā 70% no visām Ekoskolu programmā iesaistītajām PII) pulcēsies vienā no gaidītākajiem pasākumiem, kurā uzmanība būs vērsta Ekoskolu programmas mērķu īstenošanai, pielāgojoties mācību specifikai pirmsskolas izglītības iestādēs. Ekoskolu programmas koordinators Latvijā un salidojuma organizētājs Daniels Trukšāns skaidro: “Viens no pirmsskolas izglītības mērķiem ir palīdzēt bērniem gūt pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību. Ekoskolu programma ir lielisks instruments, kas var palīdzēt šo mērķi sasniegt. Šis ir pirmais šāda veida un mēroga vides izglītības pasākums pirmsskolām, kas sniegs iespēju dalīties ar vērtīgo pieredzi, kas uzkrāta gan Ekoskolu programmā, gan projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kā arī gūt jaunas zināšanās un idejas turpmākam darbam.”

Salidojuma dalībnieku vidū būs gan pedagogi ar plašu pieredzi Ekoskolu programmā, gan pārstāvji no iestādēm, kas programmai pievienojušās tikai šī gada pavasarī. Ar dažādiem praktiskiem piemēriem un pieredzes apmaiņas aktivitātēm pedagogi iepazīsies ar iespējām iesaistīt bērnus, audzinātājus un ģimenes Ekoskolu tēmu daudzpusīgā izpētē un ar šo darbu panākt arī uzskatāmas praktiskas izmaiņas. Arī “Pienenīte” kolektīvs pauž prieku par iespēju piedalīties tik aktuāla pasākuma organizācijā: “Mēs, Stopiņu novada domes PII “Pienenīte”, esam lepni, ka šis Ekoskolu programmas pirmsskolu salidojums norisināsies pie mums. Ar lielu atbildību gatavojamies uzņemt ciemiņus un dalīties pieredzē, kas uzkrāta nu jau 4 gadus darbojoties Ekoskolu programmā.”

Ar salidojumā pārstāvēto izglītības iestāžu sarakstu var iepazīties šeit.

Pasākumu organizē Vides izglītības fonds sadarbībā ar Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte”. Ekoskolu programmas darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds, un pasākums tiek īstenots projekta „FEE International programmu īstenošana Latvijā 2018. gadā” (Reģ. Nr.1-08/297/2018) ietvaros.

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības. Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu – Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu – īstenošanu vai pārraudzību. Jau sesto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu “Mana jūra”, kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.

 

Ekoskolu programmas koordinators Latvijā:

Daniels Trukšāns (daniels.truksans@videsfonds.lv)

Informāciju sagatavoja: Ilze Rušmane (ilze.rusmane@zemesdraugi.lv)

Skip to content