Alūksnes novada Vēlēšanu komisija informē par iespēju nodot balsi glabāšanā - Alūksnes novads

Alūksnes novada Vēlēšanu komisija informē par iespēju nodot balsi glabāšanā

Balsi glabāšanā Alūksnes novadā var nodot:

293. vēlēšanu iecirknī – Alūksnes pilsētas administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē:

 Trešdien, 3.oktobrī – no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00
Ceturtdien, 4.oktobrī – no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00
Piektdien, 5.oktobrī – no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00

Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus balsošanai vēlētāja atrašanās vietā.
Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv

Alūksnes novada vēlēšanu komisija
Tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv

Skip to content