Balsošana vēlētāja atrašanās vietā - Alūksnes novads

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, drīkst pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 2018. gada 1. oktobra līdz 6. oktobrim vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī.

Iesniegumā jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā; precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai (ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru).

Ja vēlētājam ir drošs elektronisks paraksts, iesniegumu savlaicīgi var nosūtīt pašvaldībai pa e-pastu dome@aluksne.lv vai portālā www.latvija.lv.

Iesniegums balsošanas pieteikšanai vēlētāja atrašanās vietā    Pdf (264.75 KB) ,  Word (38.00 KB)

Informāciju par balsošanas kārtību iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv.

Skip to content