Projekta “Transports pēc pieprasījuma” vadītāji tiekas ar Alūksnes novada iedzīvotājiem - Alūksnes novads

Projekta “Transports pēc pieprasījuma” vadītāji tiekas ar Alūksnes novada iedzīvotājiem

Kā labāk risināt mobilitātes jautājumus laukos, kad arvien vairāk samazinās sabiedriskā transporta maršrutu skaits? Lai meklētu alternatīvas iespējas, Vidzemes plānošanas reģionā sākts projekts “Transports pēc pieprasījuma”. Tas nozīmē, ka, piezvanot dispečeram, cilvēks varētu pieteikt dienu un laiku, kad vēlas nokļūt, piemēram, novada centrā.

Pilotprojektu, kurā paredzēts izmēģināt, kā darbojas transports pēc pieprasījuma, paredzēts īstenot Alūksnes un Mazsalacas novados. 

Šonedēļ projekta vadītāji un pašvaldības pārstāvji tikās ar Alūksnes novada iedzīvotājiem, lai pastāstītu, kā darbosies pilotprojekts, un atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem.  Iepriekš tika apzināti iespējamie maršruti, kuros sabiedriskais transports vairs nekursē un cilvēkiem nav citas iespējas tikt uz novada centru. Rezultātā izvēlēti pieci pagasti – Mārkalnes, Ilzenes, Alsviķu, Veclaicenes un Jaunlaicenes, kuros darbosies transports pēc pieprasījuma. 

Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis pastāstīja, ka pilotprojekts parādīs, vai šāds transports ir nepieciešams arī lauku apvidos, un uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai transports pēc pieprasījuma nedublētos ar sabiedrisko transportu, tādā veidā nekropļojot uzņēmējdarbību.

Projekta vadītāja Līga Puriņa-Purīte minēja, ka, projektam uzsākoties, papildus tam, ka reizi nedēļā konkrētajā dienā būs iespējams nokļūt novada centrā, būs arī iespēja apmeklēt kultūras pasākumus, iepriekš piezvanot un vienojoties ar koordinatoru. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai aprēķinātu samaksu par šo pakalpojumu, un projektu vadītāja sola, ka tā varētu tikt pielīdzināta sabiedriskā transporta cenai, pievienojot 20-30 centus, taču šī informācija vēl tiks precizēta.

Noteikti jāatzīmē, ka šis ir sākotnējais redzējums par to, kā pakalpojums varētu tikt organizēts, taču iespējamas izmaiņas, ja iedzīvotāju vajadzības atšķirsies no sākotnējā plāna. Gadījumā, ja kādā no pagastiem pakalpojumu neizmantos, vai arī to vēlēsies saņemt kāda cita pagasta iedzīvotāji Alūksnes novadā, teritorijas laika gaitā varētu tikt mainītas.

Pirmie braucieni gaidāmi maijā-jūnijā. Lai uzzinātu precīzu datumu, kad varēs pieteikt pirmos braucienus ar projekta “Transports pēc pieprasījuma” busiņu, aicinām sekot līdzi Alūksnes novada pašvaldības informācijai.

Ja vēlaties kļūt par TPP pakalpojuma lietotāju, projekta īstenotāji aicina aizpildīt anketu, kuru var saņemt iepriekš minēto pagastu pārvaldēs. Aizpildītu anketu lūdzam nogādāt uz sava pagasta pārvaldi vai Alūksnes novada pašvaldības Kanceleju Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, vai arī nosūtīt pa pastu (adrese: Vidzemes plānošanas reģionam (TPP), Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV-4101.) No aprīļa aizpildītu anketu būs iespējams ieskenēt un nosūtīt arī uz e-pastu: tpp@vidzeme.lv.

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content