Alūksnes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņos - Alūksnes novads

Alūksnes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņos

Alūksnes novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus darbam

Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019.gada 25.maijā.

Alūksnes novadā darbosies 21 vēlēšanu iecirknis, katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai ir nepieciešama komisija ne vairāk kā 7 locekļu sastāvā.

Vēlēšanu iecirkņu saraksts ir pieejams šeit: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:

  • reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  • ne mazāk kā 10 vēlētājiem (vēlētāju grupa);
  • attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumā norādāms komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam.

Pieteikums sagatavojams uz veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv (https://www.cvk.lv/lv/velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019/darbs-velesanu-iecirkni) vai pieejams izdrukātā veidā Alūksnes novada pašvaldības kancelejā.

Pieteikumi iesniedzami no 2019.gada 22.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim pašvaldības kancelejā (atrodas Alūksnes Kultūras centrā Brūža ielā 7, Alūksnē) ar norādi „Alūksnes novada vēlēšanu komisijai”.

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS

Alūksnes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Rubene
Tālrunis 26526652

Skip to content