Pašvaldība līdzfinansēs deviņas bērnu un jauniešu vasaras nometnes - Alūksnes novads

Pašvaldība līdzfinansēs deviņas bērnu un jauniešu vasaras nometnes

Alūksnes novada pašvaldība jau vairākus gadus līdzfinansē bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu. Šogad pašvaldības līdzfinansējumu saņems deviņas nometnes, kurās kopumā varēs piedalīties 200 dalībnieki. Kopējais no pašvaldības budžeta piešķirtais finansējums ir 8533 EUR. Nometnes dalībniekiem jāmaksā arī dalības maksa.

 

Dienas nometne “Lote no izgudrotāju ciema”, kurā varēs piedalīties 20 bērni vecumā no 6 līdz 9 gadiem, notiks Alūksnes novada vidusskolā no 3. līdz 6. jūnijam. Nometnes dalībniekus ar literāro varoņu palīdzību paredzēts ieinteresēt lasīt grāmatas, domāt par veselīgu un drošu dzīvesveidu, izzināt tuvāko apkārtni, vērot dabā notiekošo. Tāpat nometnes gaitā notiks nodarbības ar medmāsu, policijas darbiniekiem, mākslinieci, būs Alūksnes ezera apskate sadarbībā ar aģentūru “ALJA”, Balvu un Litenes muzeju apmeklējums, mākslinieciski radošas un sportiskas aktivitātes. Dalības maksa dalībniekam ir 30 eiro.

 

Dienas nometne “Pludmales volejbola skoliņa III” notiks no 17. līdz 21. jūnijam Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Pilssalā. Tajā varēs piedalīties 30 dalībnieki no 12 līdz 18 gadiem. Kopā ar viespedagoģi Ingunu Minusu dalībnieki apgūs pludmales volejbola spēli, kā arī apmeklēs vēsturiski izglītojošu programmu Jaunlaicenes muzejā. Dalības maksa – 20 EUR.

 

Diennakts nometnē “Raibā nedēļa” varēs iesaistīties 30 bērni vecumā no 8 līdz 15 gadiem. Tā notiks Bejas pamatskolā no 17. līdz 21. jūnijam. Nometnes dalībnieki piedalīsies dažādās radošās darbnīcās un aktivitātes, pasākumos, iepazīsies ar Alūksnes kultūrvēsturiskajām vietām. Dalības maksa – 35 EUR.

 

Dienas nometne “Atklāj pasauli!” paredzēta 20 bērniem 8 līdz 13 gadu vecumā. Tā notiks Liepnas tautas namā no 17. līdz 21. jūnijam. Dalībnieki tās laikā varēs papildināt un iegūt zināšanas un prasmes dažādās jomās (ziepju, sapņu ķērāju, pušķu, rokassprādzīšu, durvju dekoru gatavošana, pavārmākslas pamati). Notiks sportiskas aktivitātes, pārgājiens, ekskursija uz Alūksni (kalējs, koka apstrādes meistars, keramiķis), kā arī bērniem sniegs zināšanas un prasmes, kas noder atpūtā pie dabas, pārgājienos un citās dzīves situācijās. Dalības maksa nometnē – 15 EUR.

 

Dienas nometnē “Amatam ir zelta pamats” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā varēs piedalīties 20 bērni vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Nometne notiks no 18. līdz 22. jūnijam. Dalībniekus iepazīstinās ar senajiem amatiem un to nozīmi no senatnes līdz mūsdienām, bērni varēs iepazīties ar aitkopību, vilnas iegūšanu un apstrādi, darboties ādas apstrādes darbnīcā. Ekskursijas dienā apmeklēs Druvienas latviskās dzīvesziņas centru, bānīša depo un saimniecību “Purenes”. Dalības maksa – 25 EUR.

 

Dienas nometnē “Ziķeri būvē un modelē” aicinās piedalīties 20 dalībniekus 8-9 gadu vecumā. Tā notiks multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “PaGalms” no 25. līdz 29. jūnijam. Bērni apgūs lego klucīšu daudzveidīgu pielietojumu dažādās aktivitātēs un dosies arī vienas dienas izbraukumā uz “Mazo brīnumzemi” Siguldā. Dalības maksa – 30 EUR.

 

Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes diennakts nometne “Ceļš (Krustpunkti)” notiks no 12. līdz 16. jūlijam. Tajā varēs piedalīties 20 jaunieši no 12 līdz 18 gadiem. Šogad nometnes dalībnieki kājām dosies gar jūru Hījumā salā un Hāpsalā Igaunijā. Nometnes laikā viņi pilnveidos praktiskās iemaņas kartes lietošanā, fotografēšanā, ēst gatavošanā, uzlabos saskarsmes prasmes un sadarbību grupās. Katrs dalībnieks darbosies savā interešu grupā (daba, vēsture, komunikācija un transports, kultūra). Dalības maksa – 69 EUR.

 

Dienas nometne “A-Eko” paredzēta 20 bērniem 10-11 gadu vecumā. Tā notiks multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “PaGalms” no 5. līdz 9. augustam. Nometnes mērķis ir radīt skolēniem izpratni par cilvēka, dabas un vides savstarpējo iedarbību, cilvēka rīcības negatīvajām sekām. Notiks arī radošas un sportiskas aktivitātes un ekskursija uz Cēsīm. Dalības maksa – 30 EUR.

 

Dienas nometnē “Mazais pētnieks 2” varēs piedalīties 20 bērni 6-10 gadu vecumā. Nometne notiks Alūksnes novada vidusskolā no 19. līdz 23. augustam. Iepazīstot dažādas vietas pilsētā un novadā, bērni veidos piederības sajūtu savam novadam, attīstīs savas radošas prasmes, apmeklēs Alūksnes muižas parku, Bībeles muzeju, Jaunlaicenes muižas muzeju, Opekalna baznīcu, dosies mazā pārgājienā pa Alūksni un ekskursijā uz Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju, Stāmerienu, Liteni, piedalīsies sporta dienā Pilssalā. Dalības maksa – 30 EUR.

 

Sagatavojusi: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content