Alūksnes muzejā 20. jūnijā atklās izstādi “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” - Alūksnes novads

Alūksnes muzejā 20. jūnijā atklās izstādi “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”

20.06.2019. plkst. 16:30 Alūksnes muzejā notiks 7. Siguldas kājnieku pulkam veltītās izstādes atklāšana un kataloga “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” prezentācija. Apmeklējums ar ielūgumiem, no plkst. 17:00 pārējiem interesentiem bez maksas.

7.Siguldas kājnieku pulku sāka formēt 1919. gada 20. jūnijā Naukšēnu muižā, Rūjienas apkaimē, saskaņā ar Ziemeļlatvijas brigādes komandiera pulkveža Jorģa Zemitāna rīkojumu.

Pulka pirmais komandieris Oskars Dankers savās atmiņās  reiz bija teicis, ka “siguldieši paši savām asinīm rakstīja slavas pilnas lappuses pulka vēsturē”. Tuvojoties pulka simtgadei, mums šīs slavas lappuses atkal jāatšķir, jo pulka labos darbus gaišā piemiņā un sirdīs glabā arī alūksnieši. Pēc Latvijas Neatkarības kara Alūksnē dislocētais 7. Siguldas kājnieku pulks atstāja nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā, aktīvi iesaistījās sabiedriskajā, sporta un kultūras dzīvē, kā arī pilsētas labiekārtošanā. Pulka karavīri Tempļakalna un Alūksnes pilsmuižas parkā organizēja brīvdabas izrādes un kino, dziedāja korī un kopā ar orķestri sniedza koncertus pilsētas iedzīvotājiem. Ar pulka gādību tika uzcelti un uzturēti vairāki objekti-  Gaisa jeb Veļu tilts, paviljons “Pulka telts”, Saules tilts, Skatu tornis un Garnizona kapi. Karavīri sakopa arī Alūksnes ezera un kazarmu tuvāko apkārtni- iestādīja ābelītes, košumkrūmus, ogulājus, pie ezera izraka grāvjus, nosusināja purvainās vietas, kā arī  ierīkoja gājēju celiņus. Ik gadu pulks piedalījās Mežu dienās, kuru laikā parkos stādīja kokus un apstādījumus, kā arī veica apkārtnes tīrīšanu. Pateicoties pulka aktivitātēm, mūsu mazā pilsētiņa gluži vai atdzīvojās un uzplauka. Pagājuši  jau 100 gadi, bet brašā 7. Siguldas kājnieku pulka darbība joprojām godāta un  sirdīs glabāta.

Izstāde “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” veltīta pulka dibināšanas simtajai gadadienai un tajā apskatāmas Alūksnes muzeja, Latvijas Kara muzeja, privātkolekcionāru, kā arī alūksniešu deponētās vēstures liecības par pulka dibināšanu, cīņām Latvijas Neatkarības Karā un miera gadiem Alūksnē.

Īpašu paldies par padomiem un atbalstu izstādes tapšanā, deponējumiem, kā arī dāvinājumiem vēlamies teikt Anitai Rutkai, Aivaram Puzulim, Velgai Podniecei, Vizmai Supei, Gintam Bērziņam, Ivaram Mednim, Jānim Vigupam, Georgijam Rozem- Jumiķim, Andrim Āboliņam, Nadīnai Dudarei, Artūram Molleram, NBS Kājnieku skolai.

Foto: 7. Siguldas kājnieku pulka 10. gadasvētki, 1929. gada 20. jūnijs. ANM 11279

 

Skip to content