Uz pirmo sēdi sanākusi starpinstitucionālā sadarbības grupa - Alūksnes novads

Uz pirmo sēdi sanākusi starpinstitucionālā sadarbības grupa

10. oktobrī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins uz pirmo sēdi sasauca Alūksnes novada pašvaldības starpinstitucionālo sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Pirmajā sadarbības grupas sanāksmē piedalījās arī Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītājs Arturs Upīts.

Grupas sastāvu un nolikumu apstiprināja 26. septembra Alūksnes novada domes sēdē. Starpinstitucionālās grupas sastāvā ir Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Vanaga, Alūksnes novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Gints Teterovskis, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Ludmila Logina un Alūksnes novada Izglītības pārvaldes metodiķe Silva Zariņa. Pirmajā sanāksmē no sadarbības grupas locekļu vidus ievēlēta Ludmila Logina, par vadītājas vietnieci – Gunta Vanaga. Sadarbības grupas locekļi

Ar starpinstitucionālās sadarbības grupas nolikumu var iepazīties šeit: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/starpinstitucionala-sadarbibas-grupa/

Skip to content