Jaunannā atjaunotas šūpoles - Alūksnes novads

Jaunannā atjaunotas šūpoles

Neformālā iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Jaunannas pagasta attīstībai”  un biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” realizēja Alūksnes un Apes novada fonda 15. projektu konkursā “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” atbalstīto projektu “Šūpoļu atjaunošana Jaunannas Zaķusalā”.

 Projekta vadītāja bija Iveta Baltā-Vanaga. Projekta ietvaros aktīvās atpūtas vietā Jaunannas Zaķusalā atjaunots iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm un rekreācijas vajadzībām nozīmīgs objekts – šūpoles. Vecās šūpoles savu laiku bija nokalpojušas, to izmantošana vairs nebija droša, tāpēc bija nepieciešama to atjaunošana. Projekta īstenošanai saņemts finansējums no Alūksnes un Apes novada fonda 470,00 EUR apmērā, kurš izlietots šūpoļu atjaunošanai vajadzīgo kokmateriālu, stiprinājumu, antiseptiskā līdzekļa un citu materiālu iegādei, kas nepieciešami šūpoļu montāžai un uzstādīšanai. Šūpoļu koka detaļu izgatavošanu un to montāžu profesionāli veica SIA “RP Koka projekti”. Projekta realizācijā ļoti aktīvi un atsaucīgi iesaistījās dažādu paaudžu kopienas iedzīvotāji – pavasarī tika sarīkota iedzīvotāju talka, kuras laikā demontētas vecās šūpoles un sagatavota vieta jaunajām šūpolēm, kā arī pēc tam, projekta realizācijas laikā, iedzīvotāji veica brīvprātīgo darbu, palīdzot gan pie atjaunoto šūpoļu montāžas un uzstādīšanas, gan pēc tam sakopjot objekta apkārtni.

 Projekta rezultātā, izmantojot Alūksnes un Apes novada fonda 15. projektu konkursā iegūto finansējumu, realizējot iedzīvotāju iniciatīvas grupas un biedrības “Interešu centrs “Jaunanna”” ieceri, kā arī aktīvi iesaistoties kopienas iedzīvotājiem, kopīgiem spēkiem tika atjaunots vietējai sabiedrībai nozīmīgs vides objekts.

Vija Zaķe,
Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastu teritorijas attīstības speciāliste

Skip to content