Sociālās, izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ārkārtas kopīgā sēdes 23.01.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas, Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ārkārtas kopīgā sēdes 23.01.2020. darba kārtība

23.01.2020., plkst. 11:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” izdošanu.
Skip to content