Veikta uzņēmēju aptauja par ietekmi uz uzņēmējdarbību Alūksnes novadā ārkārtējas situācijas laikā

Lai pēc iespējas labāk izprastu un efektīvāk izstrādātu atbalsta mehānismu, Alūksnes novada pašvaldība izstrādāja anketu, kuras mērķis bija uzzināt novada uzņēmēju viedokli par krīzes radītajām sekām.

Aptaujā piedalījās 43 respondenti, no kuriem 50% uzņēmumos darbojas viens darbinieks, 32% – ir divi līdz deviņi darbinieki, savukārt 18% uzņēmumos nodarbināti vairāk nekā 20 darbinieki. Uzņēmumu darbības nozares galvenokārt ir lauksaimniecība, tūrisms un transports, un loģistika. Gandrīz 70% respondentu atzina, ka neplāno samazināt darbinieku skaitu, taču 25% to darīs, ja ārkārtas situācija ieilgs. 95% uzņēmumu paredz apgrozījuma samazinājumu, no tiem lielākoties par 80-100%.

Uzņēmumi pārsvarā izmanto dīkstāves pabalstu un plāno izmantot nekustamā īpašuma nodokļu pagarinājumu. Citi uzņēmumi valsts un pašvaldības sniegtos atbalstus tuvākajā laikā plāno izmantot gadījumā, ja ārkārtas situācija valstī ieilgs. Daļa no uzņēmējiem atzina, ka atbalstu neizmanto, jo pašreiz tas nav nepieciešams, tie neatbilst noteiktajiem kritērijiem vai arī nav zināšanu par pieejamo atbalstu.

No aptaujas datiem var secināt, ka uzņēmējiem ir nepieciešama papildu informācija par valsts un pašvaldību sniegto atbalstu, kam  var pieteikties.  Uzņēmumi, kuriem ir nepieciešama palīdzība šajā jautājumā, var sazināties ar uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu zvanot uz 25425222 vai rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv. Papildus tiks veidotas iniciatīvas, lai atbalstītu vietējos ražotājus un reklamētu to produkciju iegādes iespējas, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Uzņēmēju ieteikumi papildus atbalstam tiks ņemti vērā un vērtēti kopā ar citiem speciālistiem, – stāsta Alūksnes novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola.

Sagatavoja: Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste