Strautiņu un Ziemeru mazpulcēni iegūst goda nomināciju “Augsim Latvijai!” - Alūksnes novads

Strautiņu un Ziemeru mazpulcēni iegūst goda nomināciju “Augsim Latvijai!”

 Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā. Goda nominācija ir apliecinājums mazpulcēna nozīmīgajam ieguldījumam savā, kopienas un organizācijas izaugsmē vismaz 5 gadu garumā.

Sanija Cīrule

Goda nomināciju ieguvusi Sanija Cīrule no 29. Ziemeru mazpulka. Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojis mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš, Sanija ir ļoti atbildīga, mērķtiecīga un čakla meitene. Visi projekti ir sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti rudens projektu forumos. Īpaši skaists un neparasts bija projekts “Glezna no pogām”. Tajā no dažādu krāsu un izmēra pogām tika veidots fantastisks zieds, kas neatstāja vienaldzīgu nevienu. Sanija mazpulkā pildīja kasiera amata pienākumus, ir piedalījusies Mazpulku sporta spēlēs, nometnēs un konkursos. Sanijai ir skaista balss, viņa labi dzied – un arī Mazpulku pasākumos viņa ir priecējusi klausītājus ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem.

Agnese Veignere

Goda nomināciju ieguvusi Agnese Veignere no Strautiņu mazpulka. Kā minēts pieteikumā, ko sagatavojis mazpulka vadītāja Sandra Buliņa, Agnese mazpulkā aktīvi darbojas kopš 2014. gada. Pirmie projekti bija saistīti ar lauksaimniecību, novadpētniecību, savas apkārtējas vides apzināšanu. Viņas projekti vienmēr ir precīzi aizpildīti veidlapās, rūpīgi īstenoti un pārliecinoši prezentēti. Viņa ar lielu interesi piedalās Strautiņu mazpulka un Latvijas Mazpulku organizētajos projektu konkursos un pasākumos: Mazpulku konferencē, rudens ražas tirdziņos Ates muzejā, Miķeļdienas tirdziņā Strautiņos, Strautiņu mazpulka pasākumu organizēšanā, Mazpulku Vidzemes projektu forumos, Latvijas Mazpulku sporta spēlēs u.c. Par atbalsta sniegšanu Agneses darbībai Strautiņu mazpulkā sakām lielu paldies viņas ģimenei!

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Šteinberga, biedrības projektu un mediju koordinatore

Skip to content