Alūksnes Mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus

Alūksnes Mākslas skola uzņem audzēkņus  2020./2021.m.g. šādās programmās:

  • bez iestājpārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 1.klasē;
  • ar diagnosticējošu pārbaudījumu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem, kas vēlas iestāties skolā -5.klasē.

 

Bez iestājpārbaudījumiem interešu izglītības programmās:

  • “ Vizuāli plastiskā māksla pirmklasniekiem”
  • “ Vizuāli plastiskā māksla sākumskolas vecumā 2.-6. klasei”
  • “ Vizuāli plastiskā māksla jauniešiem”
  • “ Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- Veidošanas klase”
  • “Vizuāli plastiskā māksla pirmsskolas vecumā- Tēlotājmākslas klase”
  • “Vizuāli plastiskā māksla pieaugušajiem”

Diagnosticējošie pārbaudījumi profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamiem, kas vēlas iestāties skolas 2.-5.klasē notiks  š.g. 24.,25.augustā plkst.10.00.

Dokumentu iesniegšana Alūksnes Mākslas skolas lietvedībā darba dienās no

10.00-14.00

Neskaidrību gadījumā tālruņi 29177702, 64322433

www.aluksnesmakslaskola.lv