Atbalsta Liepnas un Pededzes pagastu pārvalžu vides uzlabošanas projektus - Alūksnes novads

Atbalsta Liepnas un Pededzes pagastu pārvalžu vides uzlabošanas projektus

24. septembra Alūksnes novada domes sēdē atbalstīti divi novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas projekti – Pededzes pagasta pārvaldes projekts “Pededzes tautas nama lielās zāles grīdas seguma nomaiņa” ar indikatīvo summu līdz 20 000 EUR un Liepnas pagasta pārvaldes projekts “Aktīvās atpūtas vietas “Saidupe” teritorijas labiekārtošana” par summu 11 350 EUR.

 Pašvaldības budžetā ir izveidota speciāla Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogramma. Deputātu sasaukuma darbības periodā, četros gados, šajā mērķprogrammā paredzēti 600 tkst eiro tieši novada pagastu infrastruktūras un vides kvalitātēs uzlabošanas projektu īstenošanai. Katrai no 15 novada pagastu pārvaldēm četru gadu periodā šim mērķim ir atvēlēti 40 tkst eiro.

 Pagastu pārvaldes ar šīs pašvaldības budžeta mērķprogrammas palīdzību īsteno savai kopienai un teritorijai nozīmīgus projektus.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content