Alūksnes novada pašvaldībā atlīdzība 2021. gadā paliks šī gada līmenī, izņemot mazāk atalgotos amatus - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldībā atlīdzība 2021. gadā paliks šī gada līmenī, izņemot mazāk atalgotos amatus

Ņemot vērā ievērojami samazināto pašvaldības budžetu 2021. gadam, Alūksnes novada pašvaldības vadībai nākamgad atlīdzība nepieaugs, par to šodien, 26. novembrī, nolemts Alūksnes novada domes sēdē.

Alūksnes novada pašvaldības vadības, deputātu un komisiju atlīdzību aprēķina saskaņā ar Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, bāzes mēnešalgas apmēru reizinot ar pašvaldības noteikumos “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” noteiktu koeficientu.

Savukārt bāzes mēnešalgas apmēru saskaņā ar minēto likumu nosaka pēc speciālas formulas, aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu saskaitot ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dalot ar divi.

Atlīdzību nolemts saglabāt 2020. gada līmenī, kaut gan, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir pieaugusi atlīdzības aprēķinā iekļautā aizpagājušā gada mēneša vidējā darba samaksa. Lai atlīdzību saglabātu šī gada līmenī, dome nolēma samazināt pašvaldības noteikumos “Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā” noteiktos koeficientus, kas tiek pielietoti atlīdzības aprēķinā.

Līdz ar šo lēmumu 2021. gadā Alūksnes novada domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem un pašvaldības izpilddirektoram, domes deputātiem, kā arī domes pastāvīgajām komisijām atlīdzība saglabāsies 2020. gada līmenī.

Pašvaldības darbinieku mēnešalgas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā amata saimi, amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un konkrētā darbinieka novērtēšanā iegūto kategoriju. 2021. gadā izmaiņas atlīdzībā būs tikai mazāk atalgotajiem darbiniekiem, ņemot vērā minimālās algas paaugstināšanu valstī.

 

Skip to content