Sagatavotas kartes ar pašvaldības īpašumiem - Alūksnes novads

Sagatavotas kartes ar pašvaldības īpašumiem

Alūksnes novada pašvaldības speciālisti ir sagatavojuši grafiskas kartes, kurās uzskatāmi attēloti katrā novada administratīvajā teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos – esošie pašvaldības īpašumi.

Kartes ikvienam interesentam dos iespēju redzēt, kuri pašvaldības īpašumi ir iznomāti, kuri ir nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai, kurus pašvaldība varētu iznomāt vai nodot atsavināšanai u.c. Kartes tiks sagatavotas publicēšanai internetā un tās būs pieejamas pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā “Īpašumi” / “Informācija par pašvaldības īpašumiem”. Tajās attēlotā informācija būs saistoša gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt savu komercdarbību, un potenciālajiem investoriem, lai novērtētu iespējamās investīciju teritorijas.

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content