Februārī plānots uzsākt bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi - Alūksnes novads

Februārī plānots uzsākt bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukuma izveidi

Alūksnes novada pašvaldība sāks īstenot projektu (Nr.5.2.1.2/20/A/006), kura mērķis ir izveidot bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumu, vienlaikus attīstot šo atkritumu pārstrādi un veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu. Projekta ietvaros tiks izbūvēts iežogots kompostēšanas laukums 3000 m2 platībā ar ūdens necaurlaidīgu segumu. Laukumā plānots novietot pārstrādei aptuveni 590 t zaļo un dārza atkritumu gadā.

Laukumu paredzēts izbūvēt “Iztekās”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā. Šis ir saimnieciski izdevīgākais risinājums zaļo un dārza atkritumu pārstrādes veicināšanai Alūksnes pilsētā un novadā.

Atkritumu galvenā izcelsme būs Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” darbības rezultātā radušies atkritumi – parku bioloģiskie atkritumi, zāliens pēc pilsētvides uzkopšanas, kā arī dalīti savāktie zaļie un dārza atkritumi no SIA “Pilsētvides serviss”, kas līguma ietvaros veic atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā. Zaļo un dārza atkritumu laukuma pareizas apsaimniekošanas rezultātā komposts tiks iegūts 3 gadu laikā un to paredzēts izmantot teritoriju labiekārtošanai, apstādījumu veidošanai, tādējādi veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu.

Projektā paredzēts iegādāties arī jaunu šķeldotāju zaru koksnes sasmalcināšanai. Sasmalcināta koksne vieglāk pakļaujas bioloģisko procesu ietekmei un ātrāk tiek pārvērsta kompostā.

Projekta kopējās izmaksas ir 216 262,68 EUR, tajā skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 75 691,94 EUR. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Skip to content