Tautsaimniecības komitejas 15.02.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 15.02.2021. darba kārtība

15.02.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2021. – 2023. gadam.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” gada darba plāna apstiprināšanu.
  4. Par pašvaldības aģentūras “ALJA” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2021. gada darba plāna apstiprināšanu.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._ “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai uz saimniecisko darbību Alūksnes novadā” izdošanu.
  7. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā” izdošanu.
  8. Par Alūksnes dzelzceļa stacijas industriālā mantojuma infrastruktūras attīstību.
Skip to content