Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 12.05.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 12.05.2021. darba kārtība

12.05.2021., plkst. 10:00
Videokonferencē

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā.
  3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim “Dārziņi 7”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
  4. Par saistošo noteikumu Nr._/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” maksas pakalpojumiem” izdošanu.
  5. Informācija par moduļu mājām Kārklu ielā 5, Alūksnē.
Skip to content