Ielūdzam jūs uz  AINAVISKO PARKU  SKRIEŠANAS SERIĀLU  „Izskrien vasaru`2021” - Alūksnes novads

Ielūdzam jūs uz  AINAVISKO PARKU  SKRIEŠANAS SERIĀLU  „Izskrien vasaru`2021”

SACENSĪBU PROGRAMMA

Esiet sveicināti skriešanas un nūjošanas cienītāji!

Iecienītais un populārais skriešanas seriāls „Alūksnes pavasaris” šogad savu startu tā arī nesagaidīja….., bet skrējēju vēlme tikties un izbaudīt skriešanas prieku kopā ar draugiem un paziņām ir palikusi, tādēļ ir nolemts organizēt saīsinātu seriālu „Izskrien vasaru”! Organizatori jūs jūlijā aicina uz piecām seriāla kārtām mūsu pilsētas parkos iekārtotajās distancēs, lai tā kopā izbaudītu skriešanas prieku un azartu. Tāpat kā pērn, arī šogad būt kopā ar skrējējiem tiek aicināti nūjošanas cienītāji!

Uz tikšanos distancē!

 

RĪKOTĀJI

Pasākumu organizē Alūksnes novada kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar biedrību orientēšanās klubu ”ALŪKSNE” un sabiedrisko aktīvu. Sacensību galvenais tiesnesis Vilnis VEĻĶERIS (29273114), rezultāti – Viesturs ZAĶIS (26494522).

 

VIETA UN LAIKS

 Seriāla kārtas risināsies ceturtdienās (atbilstoši kalendāram).

Katrā kārtā starts no pulksten 18 līdz 19.30. Finišu slēdz pulksten 20.  

1.kārta        01.07.         Tempļa kalns pie skatu torņa

2.kārta        08.07.         Muižas parks pie Pomonas  tempļa

3.kārta        15.07.         Muižas parks pie Eola tempļa

4.kārta        22.07.         Muižas park,  netālu no kafejnīcas „Marta”

5.kārta         29.07.          Tempļa kalns pie skatu torņa

 

NORISE un REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA

Katra no seriāla kārtām notiks dažādās trasēs, kas būs iekārtotas pilsētas parku (Muižas parks un Tempļa kalna parks) teritorijās. Viena apļa garums būs 1km. Dalībnieki paši var brīvi izvēlēties cik garu distanci skriet – 1km, 2km, 3km, 5km, 8km vai 10 km.

 Rezultāti tiek noteikti pēc katras kārtas, kad uzrādīto rezultātu, neatkarīgi no veiktās distances garuma, pielīdzina punktiem, kurus nosaka pēc speciālas skriešanas punktu tabulas.

Rezultāti būs pieejami pēc katras kārtas nākamajā dienā orientēšanās kluba ”ALŪKSNE” mājas lapā wwww.aluksneok.lv  

 

DALĪBNIEKI

Seriālā tiek aicināts piedalīties ikviens bez īpašiem vecuma un meistarības ierobežojumiem.  Seriālā ietvaros dalībnieki tiek iedalīti sekojošas vecuma un meistarības grupas:

  1. S10, V10 2011.g. dz.un jaunāki
  2. S12, V12 2010.g. – 2009.g.
  3. S14, V14 2008.g. – 2007.g.
  4. S16, V16 2005.g. – 2006.g.
  5. S21, V21 (bez vecuma ierobežojuma)
  6. S21H, V21H* (bez vecuma ierobežojuma)
  7. S40, V40 1981.g. – 1972.g.
  8. S50, V50   1971.g. dz. un vecāki
  9. VSN (nūjotāji)  (bez vecuma ierobežojuma)

Piezīme.  

S21H un V21H * ir hobija grupa – kurā startē dalībnieki, kas sākuši skriet nesen vai to dara neregulāri

Vecāku grupu jaunieši nevar startēt jaunākās vecuma grupās, bet jaunāko grupu dalībnieki var startēt pie vecāko grupu jauniešiem.

             Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma SPORT IDENT. Ar tās pielietošanu katram dalībniekam pašam jāiepazīstas pirms starta.  

            Dalībnieks piereģistrējoties saņem elektroniskās atzīmēšanās kartiņu, pēc tam, sev brīvi izvēlētā laikā var doties skrējiena distancē. Atzīmēšanās kartiņa ( elektroniskais čips)  pirms sava starta ir jāievieto „CLEAR stacijā”, tad jāpārbauda stacijā „CHEK” un,  tad to aktivizējot stacijā „START” var nekavējoties uzsākt skrējienu.

            Jūs sava izvēlēta distance jāveic pa marķētu 1km apli un tik reizes, cik ir izvēlētās distances garums.

Par veiktās distances pareizību atbild pats dalībnieks. Ja distance tiek veikta nepareizi, kā arī, ja nav elektroniskās atzīmes no speciāla trases posma, rezultātu nevērtē. Finišā rezultāts tiek fiksēts pēc mērķa līnijas šķērsošanas uz tās ievietojot elektronisko čipu „FINISH” stacijā. Pēc finiša atzīmēšanās kartiņa jānodod finiša tiesnesim laika nolasīšanai. Neatgrieztas vai nozaudētas elektroniskās kartiņas gadījumā dalībnieks sedz rīkotājiem radušos zaudējumus 30,00 EUR (trīsdesmit euro) apmērā.

Par veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks, skolēniem līdz 18 gadu vecumam – treneris vai vecāks.

          

PUBLICITĀTE un PRIVĀTUMS

       Sacensību laikā var tikt fotografēts un filmēts. Piesakoties startam dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video. Dalībnieki arī apliecina, ka neiebilst dalībnieku saraksta un rezultātu publicēšanai sacensību mājas lapā.

Publiski redzamajā dalībnieku sarakstā tiek norādīts dalībnieka vārds, uzvārds un dzimšanas gads.

 

PIETEIKUMI

Pieteikšanās startam notiek seriāla katras kārtas vietā, reģistrējoties sacensību sekretariātā. Dalībnieks nosauc vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un skolu vai norādot vietu (komandu), kuru jūs pārstāvat. Tāpat jānorāda distances garums, kādu jūs plānojat skriet konkrētajā kārtā.

  Bez dalības maksas pasākumā piedalās bērni, kas ir 8 gadus veci vai jaunāki (2013.g. dz. un jaunāki). Jauniešiem, kas dzimuši 2009.g.-2012.g. 1,00 EUR, 2003.g.- 2008.g. dz. 1,50 EUR, pārējiem 2,00 EUR.

 

VĒRTĒŠANA

            Vērtēšana skriešanas seriālā ir individuāla sacensībās paredzēto grupu ietvaros. Kopvērtējumā tiks ņemti vērā un summēti katrā kārtā iegūtie punkti. Kopvērtējumā vērtē un vietas izcīna tie dalībnieki, kas iegūs lielāko punktu summu visās 5 (piecās), bet ne mazāk kā 3 (trīs) kārtās.

Līdzīga vērtēšana nūjošanā, tikai tiks summēti katrā kārtā veiktie kilometri.

             

APBALVOŠANA

Seriāla kopvērtējumā ar medaļām apbalvos katras grupas 1.-3. vietas ieguvējus, bet grupu uzvarētājus ar kausiem.

Seriāla noslēgums un apbalvošana notiks 29.jūlijā uzreiz pēc pēdējās kārtas plkst.20.30 pie Tempļa kalna skatu torņa!

 

INFORMĀCIJA

Informācija: internetā www.aluksneok.lv; http://aluksne.lv/index.php/sports/sporta-pasakumu-kalendars/, kā arī starta – finiša vietā.

 

Skip to content