Pašvaldība lauž ģimnāzijas ēkas pārbūves būvdarbu līgumu - Alūksnes novads

Pašvaldība lauž ģimnāzijas ēkas pārbūves būvdarbu līgumu

Alūksnes novada pašvaldība 26. jūlijā ir lauzusi ar SIA “BAZALTS” noslēgto līgumu par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas 7.-9. klašu korpusa 1. kārtas pārbūvi. Šādu soli pašvaldībai nācies spert saistību nepildīšanas dēļ no uzņēmēja puses.

Saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem ar SIA “BAZALTS” līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts 2019. gada 20. novembrī. Sakarā ar būvniecības procesā atklātajiem neparedzētajiem darbiem, kā arī pašvaldības rosinātajiem papildu darbiem ēkas funkcionalitātes uzlabošanai līguma termiņš tika pagarināts līdz šī gada 30. septembrim.

– Pašvaldība iepriekš jau vairākkārt būvsapulcēs ir vērsusi būvuzņēmēja uzmanību uz to, ka darbu intensitāte ir nepietiekama un neatbilstoša paredzētajam grafikam, būvdarbu temps pārāk lēns un tas apdraud pašvaldības projekta īstenošanu nepieciešamajā termiņā. Diemžēl šobrīd pašvaldībai nebija citas izvēles kā no savas puses lauzt šo līgumu. Laikā, kad līgums tika noslēgts, cerējām, ka par pieejamo naudas summu būs iespējams paveikt objektā paredzētos darbus, taču situācija būvniecības nozarē ir mainījusies, ir ievērojami pieaugušas materiālu izmaksas, arī būvuzņēmējam radušās grūtības, līdz ar to pašvaldība ir spiesta rīkoties šādi, jo pašreizējos apstākļos turpināt un veiksmīgi noslēgt šī projekta īstenošanu nav iespējams, – lēmumu lauzt būvdarbu līgumu skaidro Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Jūlijā pašvaldība informēja būvuzņēmēju par tās nodomu atkāpties no līguma, jo  ir apdraudēta līguma kvalitatīva un savlaicīga izpilde. Uzņēmējs neizmantoja savas tiesības līgumā paredzētā termiņā pierādīt pretējo un novērst radušos situāciju.

Par pašvaldības kā pasūtītāja atkāpšanos no noslēgtā līguma un būvobjekta pārņemšanu savā pārziņā ir sastādīts akts, ko parakstījušas abas puses – pašvaldība un būvuzņēmējs. Līdz ar līguma izbeigšanu būvdarbi objektā pārtraukti.

Puses vienojušās, ka līdz augusta vidum uzskaitīs izpildīto un pieņemamo būvdarbu apjomu, to kvalitāti, kā arī citas pušu saistības, un uzņēmējs atbrīvos objektu no tam piederošām lietām.

Sakarā ar līguma izbeigšanu un būvdarbu pārtraukšanu objektā, mācību procesu, ja tas jaunajā mācību gadā notiks klātienē, skola diemžēl vēl nevarēs īstenot 7.-9. klašu korpusa telpās. Pašlaik pašvaldība vērtē turpmākās nepieciešamās darbības jaunas iepirkuma procedūras organizēšanai, lai ēkas pārbūvi varētu kvalitatīvi pabeigt.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content