Alūksnes  novada teritorijas plānojuma 2015.2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana - Alūksnes novads

Alūksnes  novada teritorijas plānojuma 2015.2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana

Alūksnes novada dome 2021. gada 27. maijā pieņēma lēmumu Nr.139 “Par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Vēršam uzmanību uz to, ka teritorijas plānojuma grozījuma ietvaros tiek grozīti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, savukārt teritorijas plānojuma grafiskajai daļai grozījumi netiek veikti.

Publiskās apspriešanas norises periods – no 09.08.2021. līdz 08.09.2021.

Priekšlikumi par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu 1.redakcijā ietvertajiem jautājumiem ir iesniedzami līdz 08.09.2021.:

  • rakstiski Alūksnes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā

(pieņemšanas laiks no plkst. 8:00 līdz 17:30 pirmdienās, no plkst. 8:00 līdz 17:00 no otrdienas līdz ceturtdienai, no 8:00 līdz 16:30 piektdienās)

  • elektroniski uz e-pastu dome@aluksne.lv
  • portālā lv

Fiziskajām personām jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese un kontakttālrunis, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakttālrunis.

Ar izstrādāto dokumentu izdrukas formātā var iepazīties Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 1. stāvā.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 18.08.2021. plkst.18:00, Pilssalas estrādē, Alūksnē. Saskaņā ar 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, publiskās apspriešanas sanāksmē būs fiksētas, personalizētas sēdvietas. Tādēļ sanāksmes apmeklētājus lūdzam reģistrēties līdz 13. augustam, aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski, Alūksnes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, vai piesakoties pa tālruni 26606818.

Ierodoties uz sanāksmi, būs jāuzrāda derīgs COVID-19 sertifikāts vai negatīvs tests, kas nav vecāks par 48 h, un personu apliecinošs dokuments.

Kontaktpersona: Alūksnes novada Plānošanas un attīstības nodaļas Teritorijas plānotāja Madara ZIŅĢE-BUMBURE, e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv, tālr.nr.: 26606818

PIELIKUMI:
Domes lēmums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Izstrādes vadītāja ziņojums

Skip to content