Finanšu komitejas 19.08.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 19.08.2021. sēdes darba kārtība

FINANŠU KOMITEJA

SĒDE Nr. 9

19.08.2021., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziedu iela 2, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu iela 15B, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 15A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 5. Par projekta ietvaros attīstītās teritorijas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
 6. Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārcelšanu.
 7. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 8. Par autobusa iegādi Zeltiņu pagasta skolēnu pārvadājumiem.
 9. Par autobusa iegādi Ilzenes pagasta skolēnu pārvadājumiem.
 10. Par Alūksnes stacijas perona seguma izbūvi.
 11. Par līdzekļu piešķiršanu Dienvidu torņa biļešu namiņa izbūvei.
 12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
Skip to content