Alūksnē būvē Izglītības un sporta centru

DCIM100MEDIADJI_0131.JPGAlūksnē, Jāņkalna ielā 17A, turpinās šovasar uzsāktie Izglītības un sporta centra būvdarbi.

Pašlaik būtiskākie darbi, kas notiek objektā, ir ēkas pamatnes sagatavošana – tiek veidots uzbērums, lai pēc tam varētu veikt nepieciešamo pāļu izbūvi, ko plānots sākt no 23. septembra. Būvuzņēmējs ir informējis pašvaldību, ka pāļu dzīšanas laikā objektā strādājošajiem būs ilgākas darba stundas darbdienās un iespējams, ka darbi tiks veikti arī sestdienās un svētdienās. Līdz ar to pašvaldība jau laikus vērš apkaimes iedzīvotāju uzmanību uz to un aicina šādā gadījumā būt saprotošiem.

 Izglītības un sporta centrs ir viens no nozīmīgākajiem infrastruktūras projektiem Alūksnē. Tas ietver multifunkcionālas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras – inženierkomunikāciju pievadu, piebraucamo ceļu (Darba iela), laukumu un auto stāvvietu pie ēkas un pie sākumskolas pašreizējā sporta angāra teritorijā – izbūvi. Izglītības un sporta centrā paredzētas speciāli aprīkotas zāles sporta spēlēm, džudo, spēka treniņiem, vingrošanai un vieglatlētikas treniņiem. Projektā iekļauta arī esošā sporta angāra nojaukšana.

 Tehniskā projekta autors un būvdarbu veicējs ir SIA “MONUM”, būvuzraudzību nodrošina SIA “BŪVUZRAUGI LV”, projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

Kā pašvaldība jau ir informējusi, Izglītības un sporta centra būvniecībai ir piešķirts valsts budžeta līdzekļi 3 000 000,00 EUR apmērā, no kā 50% šogad un atlikušie 50% nākamgad, savukārt pārējais finansējums būs pašvaldības aizņēmums Valsts kasē. Projekta kopējā summa ir 10 131 938 EUR.

Valsts budžeta finansējums Izglītības un sporta centram piešķirts ar Ministru kabineta rīkojumu par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi aizdevuma ņemšanu Valsts kasē, lai pilnībā finansētu centra izveidi.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content