Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.10.2021. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.10.2021. darba kārtība

13.10.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” nolikuma apstiprināšanu.
  3. Par Alūksnes novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 25/2021 “Par aprūpes pakalpojuma bērniem ar invaliditāti piešķiršanu Alūksnes novadā” precizēšanu.
  4. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr.342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
  5. Par pašvaldības objekta iznomāšanu biedrībai “Labāka Rītdiena”.
  6. Informācija: Memorands par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
  7. Informācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Alūksnē – pieredze un atziņas.
Skip to content