Tautsaimniecības komitejas 18.10.2021. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 18.10.2021. sēdes darba kārtība

18.10.2021., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
  3. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu.
  4. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
  5. Informācija par valsts vietējiem autoceļiem.

SLĒGTĀ DAĻA:

  1. [..].
Skip to content