Jaunas fizisko aktivitāšu iespējas… - Alūksnes novads

Jaunas fizisko aktivitāšu iespējas…

2021. gada pavasarī Malienas pamatskola iesaistījās Alūksnes BJC organizētajā Alūksnes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā.

Mūsu konkursam iesniegtais projekts “Aktīvo starpbrīžu joslas un traversa sienas izveide Malienas pamatskolā” tika atbalstīts, piešķirot tā realizācijai 280.00 Euro.

Ideja piedalīties konkursā ar šo projektu mums radās jau iepriekšējā mācību gadā. Tā kā mūsu skola jau vairākus gadus ir Veselību veicinošo skolu tīkla dalībniece, tad mēs daudz domājam, kā iesaistīt skolēnus fiziskajās aktivitātēs. Bērniem starpbrīžu laikā ir nepieciešams fiziski izkustēties, lai varētu  produktīvi strādāt mācību stundu laikā, kā arī ir nepieciešama vieta ārā, kur aktīvi atpūsties gan garajos starpbrīžos, gan arī pēc stundām. Mūsdienās arī sākumskolas bērni kļūst fiziski neaktīvāki un  mūsu iecerētā traversa siena bija plānota, kā sākums jaunu aktivitāšu piedāvājumam, jo daļa pie skolas esošā rotaļu laukuma konstrukciju bija savu laiku nokalpojušas, kļuvušas nedrošas un tika nojauktas.

Šobrīd mēs varam teikt, ka projekta realizācija ir noslēgusies: pie skolas šķūņa sienas izveidoto horizontālo kāpšanas sienu jau no augusta aktīvi izmanto mūsu skolas skolēni, trenējot spēku, līdzsvaru, izturību un gūstot pārliecību par savām spējām. Aicinām arī b/d “Mazputniņš” vecākās grupas bērnus izmēģināt savus spēkus.

Rudens brīvdienās tika pabeigta arī aktīvās starpbrīžu joslas izveide uz skolas zāles grīdas – no līmplēves izgrieztās pēdiņas un citi elementi tika salīmēti atbilstoši izveidotajai shēmai un tagad gaida 1. novembri, kad skolā atgriezīsies 1. – 3. klašu skolēni. Lai viņiem jautri, fiziski aktīvi starpbrīži!

Paldies Alūksnes Bērnu un jauniešu centram par organizēto projektu konkursu, novada pašvaldībai par finansējumu, kā arī visiem, kas iesaistījās projekta realizēšanā uz vietas skolā! Mums tā bija lieliska pieredze gan plānošanā, gan skiču veidošanā, gan projekta prezentēšanā un praktiskajā projekta realizācijas darbā.

 

 

 

 

 

 

 

Projekta koordinatore Daina Mihailova

Skip to content