Finanšu komitejas 20.01.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 20.01.2022. sēdes darba kārtība

20.01.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 122”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pullans 147 B”, Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezermalas iela 50, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sivecu lauks”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  6. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  7. Par saistošo noteikumu Nr._/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27/2021 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” maksas pakalpojumiem”” izdošanu.
  8. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

 

 

Skip to content