Pašvaldība turpinās diskusiju ar sabiedrību par izglītības iestāžu tīklu Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Pašvaldība turpinās diskusiju ar sabiedrību par izglītības iestāžu tīklu Alūksnes novadā

https://aluksne.lv/index.php/2022/02/24/pasvaldiba-turpinas-diskusiju-ar-sabiedribu-par-izglitibas-iestazu-tiklu-aluksnes-novada/Lēmums par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu tīkla struktūrā no 24. februāra domes sēdes darba kārtības tika izslēgts, lai pašvaldība turpinātu diskusijas par šo jautājumu ar sabiedrību.

 

Par minētā jautājuma izslēgšanu no domes sēdes darba kārtības balsoja 8 deputāti (Ilze Līviņa, Jānis Sadovņikovs, Līga Langrate, Maruta Kauliņa, Verners Kalējs, Dzintars Adlers, Jānis Skulte un Druvis Tomsons), pret – pieci (Modris Lazdekalns, Arturs Dukulis, Aivars Fomins, Laimonis Sīpols un Artūrs Grīnbergs), balsojumā atturējās viens deputāts (Druvis Mucenieks). Sēdē piedalījās 14 domes deputāti.

 

Kā pašvaldība jau ir informējusi, aizvadītā gada rudenī pašvaldības izveidota darba grupa uzsāka izglītības sistēmas esošās situācijas analīzi un iestāžu tīkla izmaiņu plānošanu. 18. februārī notikušajā domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē deputāti izskatīšanai domes sēdē virzīja divus lēmuma projekta variantus par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā novadā. Ņemot vērā iedzīvotāju un skolēnu skaita samazināšanos novadā, Alūksnes novada pašvaldība ir aktualizējusi jautājumu par izglītības iestāžu tīklu ar mērķi nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam novada bērnam un augstāku atlīdzību par paveikto darbu pedagogiem.

 

Kopš 2009. gada Alūksnes novadā skolēnu skaits ir samazinājies par 45%, skolotāju skaits – par 26%. Patlaban novadā ir zema skolēnu un skolotāju skaita proporcija – tikai 6,1 skolēns uz vienu skolotāju. Pašvaldības mērķis ir tiekties uz proporciju 12 skolēni uz 1 skolotāju, tādejādi rodot iespēju pedagogu algai sasniegt 1300 EUR līmeni, dubultojot pašreizējās pedagogu vidējās algas apmēru. Pie optimālāka skolu tīkla, samazinot iestāžu uzturēšanas izdevumus, pašvaldībai būs iespēja ietaupītos līdzekļus ieguldīt jaunu datoru, klašu aprīkojuma, mācību līdzekļu, skolēnu formu, jaunu autobusu iegādei, skolu pagalmu labiekārtošanai, launaga nodrošināšanai skolēniem.

 

– Darba grupa ir strādājusi ļoti labi – sagatavots kvalitatīvs dokuments, detalizēta analīze. Turpināsim diskusijas ar sabiedrību, informēsim par plānotajiem procesiem. Uzskatu, ka esam daudz runājuši, tomēr atgriezīsimies pie diskusijas, lai nonāktu pie kopsaucēja, – jautājuma izslēgšanu no domes sēdes darba kārtības pamatoja domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Viņš norādīja, ka, turpinot sarunas par izmaiņām novada izglītības iestāžu tīklā, pastāv iespēja diskutēt un izvērtēt dažādus izglītības iestāžu tīkla variantus, ja tādi būs.

 

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate uzsvēra, ka “darba grupā strādāja profesionāļi un nav šaubu, ka dati tika analizēti ļoti pamatīgi, atbilstoši tendencēm un uzstādījumiem, kas šobrīd tiek izvirzīti izglītībai kopumā”.

 

– Mēs kā politiķi neviens neesam ieinteresēts pieņemt lēmumus, kas nav saprotami sabiedrībai. Tādēļ, kamēr gala lēmums nav pieņemts, mēs to spējam labot, sadzirdēt un koriģēt, – domes sēdē sacīja L. Langrate, norādot, ka pašvaldība ir gatava sniegt novada skolēniem daudz vairāk par to, kas ir pieejams šodien.

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content