DZIMTĀS VALODAS DIENA – SADARBĪBĀ AR ALŪKSNES BIBLIOTĒKU - Alūksnes novads

DZIMTĀS VALODAS DIENA – SADARBĪBĀ AR ALŪKSNES BIBLIOTĒKU

Jau vairākus gadus pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē 21. februārī tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Dzimtā valoda uztur piederību savas tautas un valsts tradīcijām, veido saikni, kas vieno pagātni ar tagadni un nākotni. 

Mūsu izglītības iestādē “Sprīdītis” arī atzīmējam šo dienu, caur spēlēm un rotaļām, grāmatu lasīšanu un vienkāršas sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, izceļot valodas bagātību. 

Janvārī Alūksnes bibliotēkas ceļojošais grāmatu koferis bija pildīts ar grāmatām par Volta Disneja daiļradi, savukārt februāra mēnesī bibliotekāres ceļojošo koferi pildīja saistība ar dzimto valodu, šoreiz grāmatās varējām iepazīties ar visiem latviešu valodas alfabēta burtiem- skaitāmpantos, dzejoļos, mīklās, pasakās. 

5., 6. un 11. grupas bērni kopā ar skolotājām lasīja grāmatas, mācījās no galvas mīļākos skaitāmpantus, izdomāja kustības. 

Dzimtās valodas dienā 21.02.2022 notika tiešsaistes nodarbība ar Alūksnes bibliotēku. Bērni tikās ar bibliotēkas Peli /bibliotekāre A.ZAČA/. Aktīvi darbojoties kopā ar Peli, iedvesmojoties no Peles sagatavotās skaistās prezentācijas, bērni atkārtoja visus alfabēta burtus un domāja vārdus ar dažādām skaņām. Savukārt katras grupas bērni runāja, ar kustībām attēloja savus mīļākos skaitāmpantus. 

Grāmatu koferis turpina ceļot no bibliotēkas uz dārziņu. Tuvojas marts, Ūdens mēnesis, tad arī grāmatas koferī būs par ūdens tēmu.

DZIMTĀS VALODAS DIENA – SADARBĪBĀ AR ALŪKSNES BIBLIOTĒKU DZIMTĀS VALODAS DIENA – SADARBĪBĀ AR ALŪKSNES BIBLIOTĒKU

Sagatavoja: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Sprīdītis” skolotājas: Solvita VANCĀNE, Sanita APŠUSALA, Inese VĪTOLA.

Skip to content