Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 16.03.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālā, izglītības un kultūras komitejas 16.03.2022. darba kārtība

16.03.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
  3. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Raiņa bulvārī 4-2, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  4. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 28. maija lēmumā Nr. 194 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu”.
  5. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
  6. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana, maksas noteikšana.
  7. Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu.
  8. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu
  9. Par pašvaldības finansējuma sadali Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei.
  10. Informācija par 2021.gada kultūras nozares statistikas rādītājiem (tautas nami, bibliotēkas, muzeji) un plānotajām aktivitātēm 2022.gadā.
Skip to content