Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 08.04.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 08.04.2022. darba kārtība

08.04.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
3. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
4. Par maksas noteikšanu Biroja “Aprūpe mājās” sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā.
5. Par saistošo noteikumu Nr. __/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā” izdošanu.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā Nr. 207 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu”.
7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 28.12.2020. lēmumā Nr. 342 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Skip to content