Aicina sakopt apkārtējo vidi Lielajā talkā - Alūksnes novads

Aicina sakopt apkārtējo vidi Lielajā talkā

Šopavasar, 30. aprīlī, jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka. Ikviens iedzīvotājs ir aicināts iesaistīties atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas darbos SOLO talkā vai pievienoties kādai no publiskajām talkām.

Arī šogad talkotājiem ir iespējams individuāli vai ģimenes lokā veikt sakopšanas darbus SOLO talkās. Tomēr jāņem vērā, ka arī SOLO talka ir jāveic publiskā, nevis privātā teritorijā. Plānojot savu SOLO talku, to nav nepieciešams saskaņot ar novada talkas koordinatoru, taču vēlams talkas vietu atzīmēt Lielās talkas tīmekļa vietnē www.talkas.lv sadaļā SOLO talkas karte’22: https://talkas.lv/liela-talka/solo-talkas/.

Šogad Lielās talkas organizatori SOLO talkotājiem speciālos maisus piedāvā saņemt lielākajos “Rimi” veikalos no 23. līdz 30. aprīlim. Lai iegūtu talkas maisu, jāveic pirkums par jebkuru summu – viens čeks līdzvērtīgs vienam maisam. Jāņem vērā, ka SOLO talkas maisu skaits ir ierobežots.

Tā kā Alūksnes novadā nav “Rimi” veikala, SOLO talkotājus, kas vēlas talkot publiskā teritorijā, lūdzam reģistrēt savu SOLO talku Lielās talkas tīmekļa vietnē un sazināties ar talkas koordinatori Alūksnes novadā – pašvaldības Centrālās administrācijas zemes ierīkotāju Inesi Randu pa tālruni 26647519, lai vienotos par iespēju saņemt maisus.

Tīmekļa vietnē www.talkas.lv interaktīvajā “Lielās Talkas 22 kartē” talkotāji aicināti pieteikt trīs veidu publiskās talkas – atkritumu savākšanas, labiekārtošanas vai apvienotās talkas – labiekārtošanas un atkritumu savākšanas darbiem.

Lai talkotāji saņemtu talkas maisus, talka jāpiereģistrē https://talkas.lv/liela-talka/pieteikt-talku/, norādot saziņas kontaktus. Talkas koordinators novadā ar kontaktpersonu sazināsies, lai precizētu, kur un cik bezmaksas talkas maisus būs iespējams saņemt. Svarīgi atcerēties, ka talkas maisi tiks piešķirti tikai tad, ja talka paredzēta publiskajā teritorijā.

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties publisko teritoriju sakopšanā. Ja iedzīvotāji vēlas piedalīties kādā no publiskajām talkām, aicinām izvēlēties no www.talkas.lv reģistrēto talku piedāvājuma, sazināties ar pagasta pārvaldi vai talkas koordinatori novadā I. Randu.

Ja vēl nav radušās idejas par talkošanas vietu, alūksnieši ir aicināti 29. aprīlī piedalīties Alūksnes Muižas parka sakopšanas talkā, iepriekš sazinoties ar Alūksnes muzeju pa tālruni 29205295, lai vienotos par veicamajiem darbiem.

 

Arī pagastu iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Lielajā talkā un veltīt laiku publisko teritoriju kopšanai pagastos. Lūdzam sazināties ar konkrētā pagasta pārvaldi, lai noskaidrotu, kurās vietās nepieciešama palīdzība teritorijas kopšanā.

Informācija par talku vietām novadā:

Teritorija

Talkošanas vieta

Datums

Alūksne

Alūksnes Muižas parks

29. aprīlis

Anna

Atkritumu vākšana gar valsts un pašvaldību autoceļiem

25.-30. aprīlis

Alsviķi

Karvas brāļu kapi – kapu kopiņu apkopšana, teritorijas attīrīšana no krūmiem

Karvas brāļu kapu teritorijas tīrīšana, kapu kopiņu apkopšana, teritoriju un ceļa malu attīrīšana no krūmiem

2. maijs 10.00

Ilzene

Vētrā gāztu koku novākšana, garināšana pie Lielsloku ezera

28. aprīlis

Liepna

Teritorijas sakopšana pie bijušā bērnudārza, atkritumu vākšana gar pagasta autoceļiem

28.-29. aprīlis

Kalncempji

Pagasta centra teritorijas sakopšana

30. aprīlis

Maliena

Atkritumu vākšana gar pagasta autoceļiem

29. aprīlis

Mālupe

Atkritumu vākšana gar pašvaldības un valsts autoceļiem

26.-29. aprīlis

Mārkalne

Atkritumu savākšana gar pašvaldības un valsts  autoceļiem, Mārkalnes centra sakopšana

No 25. -29.aprīļa

Jaunalūksne

Estrādes “Dainas” teritorijas sakopšana (29. aprīlis), atkritumu savākšana gar pašvaldības autoceļiem

25.-30. aprīlis

Jaunanna

Zaķu salas dabas takā (30. aprīlī), atkritumu savākšana gar pašvaldības autoceļiem

25.-30. aprīlis

Jaunlaicene

Jaunlaicenes muižas parkā

29. aprīlis

Pededze

Atkritumu savākšana gar pašvaldības un valsts  autoceļiem

No 19. aprīļa

Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde

Veclaicenes un Ziemera pagastu iedzīvotājus aicina pievienoties Lielajā talkā Kornetos, Veclaicenes pagastā, lai kopīgi piedalītos pavasara sakopšanas darbos, vai  talkot savas mājas apkārtnē

30. aprīlis 9.00

Zeltiņi

Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parkā, krūmu zāģēšana, apstādījumu pārveidošana

29. aprīlis

 

Atgādinām – Lielās talkas maisi paredzēti tikai talkas laikā savāktajiem atkritumiem! Piepildītie maisi jānogādā kādā no tuvākajiem maisu savākšanas punktiem, kas ir katrā pagastā, Alūksnes pilsētas teritorijā tādi ir vairāki.

Informācija par maisu savākšanas vietām:

“Lielā talka 2022” savākto maisu novietošanas vietas

Teritorija

Novietošanas vieta

Alūksnes pilsētā

Pie šķirojamo atkritumu laukuma Merķeļa ielā 19

Pie šķirojamo atkritumu laukuma Kanaviņu ielā 14

Pie šķirojamo atkritumu laukuma Kārklu ielā 5

Pleskavas ielā, pie stāvlaukuma pretī “Zirgu dzirdinātavai”

Zaļajā zonā uz Helēnas un Alsviķu ielas krustojumā

Alūksnes novada pagastos

Pagastu teritorijas

Novietošanas vieta

Jaunanna, Jaunannas pagasts

Pie šķirojamo atkritumu laukuma “Varīši”

Brenci, Malienas pagasts

“Aizupītes”

Zeltiņi, Zeltiņu pagasts

Pie Zeltiņu pagasta pārvaldes “Skolā”

Anna, Annas pagasts

Pie šķirojamo atkritumu laukuma pretī Annas sporta centram –  “Vairogos”

Māriņkalns, Ziemeru pagasts

Pie šķirojamo atkritumu laukuma “Krejotava”

Ziemeri, Ziemeru pagasts

Pie šķirojamo atkritumu laukuma “Atvases”

Kalncempji, Kalncempju pagasts

Pie šķirojamo atkritumu laukuma “Cempjos 4”

Alsviķi, Alsviķu pagasts

Pie “Stropiem”, blakus šķirojamo atkritumu vietai

Strautiņi, Alsviķu pagasts

Pie “Dārgumiem”, braucot no Alūksnes uz Strautiņiem, labajā ceļa pusē betonēts laukums

Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts

Pie šķiroto atkritumu laukuma “Dālderos” (pie pagasta pārvaldes ēkas)

Liepna, Liepnas pagasts

 Laukumā aiz bijušās katlu mājas

Korneti, Veclaicenes pagasts

“Centrā”, pie šķirojamo atkritumu konteineriem

Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts

Stāvlaukumā pie estrādes

Šajos punktos Lielās talkas maisus jānogādā līdz 2. maijam, lai atkritumu apsaimniekotājs tos pēc tam savāktu.

 Ja piedalāties publiski izsludinātā talkā – informējiet attiecīgās talkas koordinatoru. Ja esat SOLO talcinieks kādā pagasta teritorijā, informāciju par maisu savākšanas punktiem noskaidrosiet attiecīgajā pagasta pārvaldē, savukārt, ja talkojat pilsētā, lūdzam sazināties ar talkas koordinatori novadā Inesi Randu, kas informēs par tuvāko maisu savākšanas punktu.

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content