Tālavas ielā top ražošanas ēka “Biznesa stacija”

Tālavas ielā top ražošanas ēka “Biznesa stacija” Viens no būvniecības objektiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā ““Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ir ražošanas ēkas “Biznesa stacija” būvniecība, kā arī četru vidi degradējošu ēku nojaukšana Tālavas ielā 5, Alūksnē. Četru ēku nojaukšanas darbi jau ir veikti, šobrīd rit Biznesa stacijas būvniecība.

 

21. jūlijā Alūksnes uzņēmējdarbības atbalsta centrā tikās pašvaldības pārstāvji ar ieinteresētajiem uzņēmējiem par telpu nomas iespējām topošajā ražošanas ēkā “Biznesa stacija”. Tikšanos apmeklēja pieci uzņēmēji, kuri tika iepazīstināti ar jaunbūvējamās ēkas plānu, ēkas nodošanas termiņu, nomas iespējām, izsoles kārtību un projekta rezultatīvajiem rādītājiem.

 Citus interesentus par telpu nomas iespējām aicinām uz individuālajām tikšanās, sazinoties ar Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru Saldābolu, rakstot uz mara.saldabola@aluksne.lv.

 

 Darbus objektā veic SIA “Velve-AE”, būvuzraugs SIA “BBPV”, projektētājs un autoruzraugs SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA”. Četru ēku nojaukšanas un “Biznesa stacijas” būvniecības projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

Tālavas ielā top ražošanas ēka “Biznesa stacija” Tālavas ielā top ražošanas ēka “Biznesa stacija”

Skip to content