Organizē nomas tiesību izsoles “Biznesa stacijas” telpām - Alūksnes novads

Organizē nomas tiesību izsoles “Biznesa stacijas” telpām

Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi nekustamā īpašuma telpu grupu nomas tiesību izsoles īpašumā “Biznesa stacija”, kas šobrīd tiek būvēts Tālavas ielā 5, Alūksnē.

Kopumā izsludinātas sešas izsoles uz 16 telpām. Nomniekam nomas objektā ieinteresēto komersantu pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos jānodrošina nefinanšu investīcijas ne mazāk kā 880 000 tūkstoši EUR un jārada 6 jaunas darba vietas.

Ar izsoļu noteikumiem un informāciju par pieteikšanos interesentus lūdzam iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles/Izsludinātās izsoles. Izsolēm var pieteikties līdz 29. augusta pulksten 16.00.

“Biznesa stacija” ir ražošanas ēka, kas tiek būvēta Alūksnes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”.

Pēc pašvaldības aicinājuma 21. jūlijā Alūksnes uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika pašvaldības pārstāvju tikšanās ar ieinteresētajiem uzņēmējiem par telpu nomas iespējām topošajā ražošanas ēkā “Biznesa stacija”.

Darbus objektā veic SIA “Velve-AE”, būvuzraugs SIA “BBPV”, projektētājs un autoruzraugs SIA “ARHITEKTA L. ŠMITA DARBNĪCA”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

ERAF

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content