Izsludina pieteikšanos pašvaldības stipendiju konkursam mediķu piesaistei darbam Alūksnes slimnīcā - Alūksnes novads

Izsludina pieteikšanos pašvaldības stipendiju konkursam mediķu piesaistei darbam Alūksnes slimnīcā

Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos pašvaldības stipendiju konkursam trīs medicīnas speciālistu piesaistei darbam SIA “Alūksnes slimnīca”.

Medicīnas speciālisti, kurus nepieciešams piesaistīt, ir šādās specialitātēs: anesteziologs, internists/pulmonologs, radiologs.

Ar informāciju par dokumentu iesniegšanu, prasībām pretendentiem un pretendentu vērtēšanas kritērijiem lūdzam iepazīties Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi.

Dokumentus stipendijas pretendenti līdz 2022. gada 14. septembra pulksten 15.00 iesniedz:

  • nosūtot Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei uz e-pastu izgl.parvalde@aluksne.lv, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei uz adresi Dārza  ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301;
  • iesniedzot klātienē Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē.

Kontaktpersona jautājumu gadījumā – Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, tālrunis 64381479; e-pasts izgl.parvalde@aluksne.lv.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content