Atgādina par pienākumu reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas - Alūksnes novads

Atgādina par pienākumu reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

 SIA “Rūpe” atgādina, ka fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertne, septiķis vai bioloģiskā attīrīšanas iekārta) Alūksnes pilsētas teritorijā un Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošajos ciemos, ir jāveic sistēmu reģistrācija atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošiem noteikumiem Nr.5 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā”.

 Vēršam uzmanību – par prasību neievērošanu saistošos noteikumos ir paredzēta atbildība, t.sk. arī naudas sodi.

 Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var saņemt tīmekļa vietnē www.rupe.lv, vēršoties SIA “Rūpe” klātienē Brūža ielā 6-1, Alūksnē, vai zvanot uz tālruņa numuru 27844233 iestādes darba laikā, kā arī nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pasta adresi: kanalizacija@rupe.lv.

Atgādina par pienākumu reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas Atgādina par pienākumu reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

SIA “Rūpe” informācija

Skip to content