Pasaules talkas pasākumā sakopta pašvaldībai piederoša teritorija - Alūksnes novads

Pasaules talkas pasākumā sakopta pašvaldībai piederoša teritorija

Pateicoties aktīvai Alūksnes novada iedzīvotāju un uzņēmumu līdzdalībai, Pasaules talkas pasākumā sakopta pašvaldībai piederoša teritorija pie Helēnas pils (Alūksnes mežniecības).

 

24. septembrī Alūksnes iedzīvotāju un “Ziemellatvijas mežsaimnieks” (ZLM) kopīgi organizētās talkas dalībnieki atbrīvoja pašvaldībai piederošo teritoriju pie Helēnas pils no saaugušajiem krūmājiem un izveidoja taku, kas no Ezermalas ielas puses nodrošina piekļuvi līdzās pilij augošajiem dižkokiem – sirmiem ozoliem. Šajā dienā paveiktais rosina jau tuvākajā nākotnē pabeigt takas izveidi arī no pils puses, tādējādi iedzīvotājiem un pilsētas viesiem nodrošinot daudzveidīgākas atpūtas iespējas brīvā dabā.

 

Talcinieki sakopa arī teritoriju pils apkārtnē, savācot iespaidīgu apjomu dažāda veida atkritumu, kas tur bija krājušies gadu desmitiem. Šāds darbs paveikts arī pastaigu takas apkārtnē gar ezera krastu.

 

“Paldies ikvienam novada iedzīvotājam, kas piedalījās talkošanas darbos un savstarpēji iedvesmojošā atmosfērā  palīdzēja izveidot  vēl vienu labiekārtotu vietu brīvā laika pavadīšanai un dabas skaistuma baudīšanai. Esmu pārliecināts, ka, pateicoties iedzīvotāju iesaistei, nākotnē kopā varēsim īstenot daudzus izaugsmes plānus un piepildīt ilgtermiņa mērķus,” talkas dalībniekiem pateicas Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 

Kopīgajā darbā piedalījās vairāki desmiti talcinieku: apkārtnes iedzīvotāji, Alūksnes novada pašvaldības centrālās administrācijas un aģentūru “Spodra” un “ALJA” darbinieku komandas, vietējo uzņēmumu darba kolektīvi, kā arī Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas Karavīru kluba pārstāvji ar ģimenēm. Aktīvi teritorijas sakopšanā iesaistījās arī jaunieši no Alūksnes Bērnu un jauniešu centra, Strautiņu un Alūksnes mazpulcēni, kā arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņi, kas ar īpašu interesi uzklausīja “Ziemeļlatvijas mežsaimnieka” ekspertu stāstus par meža nozīmi novada vides attīstībā. Skolēniem tika dota iespēja pašiem izmēģināt dažādus specifiskus meža kopšanas darbu instrumentus.

 

“Esmu gandarīts, ka Pasaules talkā Alūksnē piedalījās tik daudz aktīvu vietējo iedzīvotāju. Prieks, ka arī jaunieši ar neviltotu interesi iesaistījās darbos un iejutās mežu apsaimniekotāju lomā, gan iepazīstot to pārdomātas apsaimniekošanas pamatus, gan izmēģinot dažādus meža izstrādes speciālos instrumentus. Uzskatu, ka sabiedrības izglītošanai ir būtiska loma vides ilgtspējas nodrošināšanā. Mūsdienās talkošanas būtība vairs nav tikai atkritumu savākšanā un šķirošanā, tā ir izpratnes nostiprināšana par cilvēka un dabas savstarpējo mijiedarbību un ietekmi uz reģiona kopējo attīstību. Paveiktā rezultāts ir acīmredzams – pilsēta ir ieguvusi vēl vienu skaistu un sakoptu objektu. Ticu, ka Alūksne ar savu pozitīvo pieredzi spēs aizraut arī kaimiņu novadus, lai kopā vairotu sakārtotas, iedzīvotājiem pieejamas un ilgtspējīgas vides attīstību reģionā,” norāda “Ziemeļlatvijas mežsaimnieka” valdes loceklis Kristaps Jēkabsons.

 

Talkā Helēnas pils apkārtnes teritorijā tika savāktas 1,7 tonnas nešķiroto atkritumu un sašķirots 1,1 kubikmetrs dažādu padomju laiku atkritumu, tostarp stikls, plastmasas izstrādājumi un riepas, kā arī gandrīz tonna melno metāllūžņu. Neparastākais atradums bija senlaicīgas lampas, kurām atradējs ir gatavs dot otru iespēju, tās atjaunojot un izmantojot kā oriģinālus interjera objektus.

 

Visi sašķirotie atkritumi tika nodoti otrreizējai pārstrādei sadarbībā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Pilsētvides serviss”, sadzīves atkritumu poligonu SIA “AP Kaudzītes”, kā arī vadošo metāllūžņu iepirkšanas un pārstrādes uzņēmumu SIA “Tolmets Vidzeme”. Savukārt savāktie dēļi un koka izstrādājumi, kā arī visi izcirstie krūmi un koku nolūzušie zari nogādāti novada rūpniecības uzņēmumu kurinātavās. 

 

Pasaules talku organizēja Alūksnes novada pašvaldība un SIA “Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” ar mērķi veicināt apkārtējās vides sakopšanu un sekmēt izpratni par efektīvas un pārdomātas apsaimniekošanas risinājumiem zaļākas nākotnes vārdā.

Skip to content