Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 14.11.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 14.11.2022. darba kārtība

14.11.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/2022 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu.
3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
5. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
6. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
7. Par Alūksnes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu.
8. Par Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukuma maiņu un grozījumiem iestādes nolikumā.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 225 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai”.
10. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 216 “Par amata vietām un atlīdzību Strautiņu pamatskolā””.
11. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 209 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
12. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.
13. Par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” attīstības plānu.
14. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” attīstības plānu.
15. Vidzemes plānošanas reģiona prezentācija par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanas progresu Alūksnē”.

Skip to content