Saņem meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants” dāvinājumu - Alūksnes novads

Saņem meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants” dāvinājumu

Meža grāmata

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” audzēkņi iepazīstas ar jauno grāmatu

Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ir saņēmušas meža īpašnieku biedrības „Meža konsultants” dāvinājumu – mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces Lindas Iraids grāmatu un spēli “Kā Alnītis gāja ciemos pie gudrās Pūces”, kopā 7 grāmatas.

 

Biedrība darbojas Kuldīgas novadā un viens no tās darbības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem. Pateicamies biedrībai “Meža konsultants” par bērnu izglītošanu!

 

Grāmatu sagatavošanā izmantots Meža attīstības fonda, SIA “Mežinieks RS”, A/S “Latvijas Finieris”, SIA “Sodra Latvia”, A/S “Stora Enso Latvija”, SIA “Kurekss”, SIA “MKM mežs” un SIA “Metsa Forest Latvia” finansiālais atbalsts.

Skip to content