Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.12.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības, kultūras komitejas 16.12.2022. sēdes darba kārtība

16.12.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
2. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
5. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 343 “Par maksas noteikšanu Dienas aprūpes centra “Saules stars” sociālajam pakalpojumam”.
6. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Grozījums Alūksnes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”” izdošanu.
7. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 “Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”” izdošanu.
8. Par Alūksnes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par atbalstāmajām jomām speciālistu piesaistei un nepieciešamajiem speciālistiem.
10. Par Alūksnes novada Kultūras centra darbības attīstības plāna 2023.-2027. gadam apstiprināšanu.
11. Par Alūksnes novada bibliotēkas attīstības plāna 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu.
12. Par Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības plāna 2023.-2027. gadam apstiprināšanu.
13. Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Cālis” likvidāciju.
14. Informācija par Alūksnes novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma nodošanu ārpakalpojumam.

Skip to content