Izskata priekšlikumu nodot sociālās aprūpes centra “Alūksne” pakalpojuma sniegšanu komersantam - Alūksnes novads

Izskata priekšlikumu nodot sociālās aprūpes centra “Alūksne” pakalpojuma sniegšanu komersantam

16. februārī Alūksnes novada pašvaldības domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē tika skatīts komitejas priekšsēdētājas Līgas Langrates iesniegums un L. Langrates sagatavotais lēmuma projekts “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SP LABĀKA RĪTDIENA”.

Pašvaldībā saņemta minētā komersanta vēstule ar priekšlikumu par sociālās aprūpes centra “Alūksne” pakalpojuma deleģēšanu komersantam. Lēmuma projekts paredzēja noslēgt deleģēšanas līgumu ar minēto uzņēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām nodrošināšanu Alūksnes novada iedzīvotājiem un ēkas Ošu ielā 5 nodošanu tam.

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta komitejas sēdē atzinīgi novērtēja komersantu interesi un sadarbības piedāvājumu, tomēr pauda viedokli, ka piedāvājumam ir nepieciešama detalizētāka izpēte.

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis vērsa uzmanību, ka pašvaldība strādā ar dažādu sociālās nozares pakalpojumu pārvērtēšanu, tai skaitā uzsākts darbs arī pie sociālās aprūpes centru pakalpojuma esošās situācijas izvērtējuma, lai rastu risinājumu, kā nodrošināt šī pakalpojuma labāku kvalitāti. Viņš uzsvēra, ka, lai izlemtu par šī pakalpojuma deleģēšanu komersantam, pēc normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams ekonomiskais pamatojums, kā patlaban vēl nav. Sociālo lietu pārvalde ir sākusi šāda pamatojuma izstrādi, informācijas apkopošanu un analīzi. Turklāt deleģējuma līgumi ir jāsaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. I. Berkulis uzsvēra, ka, ņemot vērā pakalpojuma nozīmīgumu, nepieciešams veikt tirgus izpēti, iepirkuma procedūru, pēc kā iespējams slēgt līgumu.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pauda atbalstu idejai par sociālās aprūpes centra pakalpojuma nodošanu kāda komersanta pārziņā, vienlaikus aicināja komiteju jautājumu apstiprināt konceptuāli un turpināt jautājumu risināt atbilstoši secībai un nosacījumiem, ko paredz normatīvie akti.

Pēc diskusijām L. Langrate izteica priekšlikumu – lēmumu par iesnieguma deleģēšanas līguma slēgšanai ar SIA “SP LABĀKA RĪTDIENA” pieņemt Sociālās, izglītības un kultūras komitejas marta sēdē. Deputāti minēto priekšlikumu balsojumā atbalstīja.

Skip to content