Skata trīs deputātu priekšlikumu par ģimnāziju - Alūksnes novads

Skata trīs deputātu priekšlikumu par ģimnāziju

Pēc trīs Alūksnes novada pašvaldības domes deputātu iesnieguma 16. februārī notika Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēde, kurā izskatīja deputātu sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 5. aprīļa lēmumā Nr.106 “Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu”.

Lēmuma projekts paredzēja veikt grozījumus iepriekš pieņemtajā lēmumā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju nosakot ar pamatizglītības un vidējās izglītības 1.-12. klašu programmu. Saskaņā ar 2022. gada 5. aprīļa lēmumu minēta izglītības iestāde no šī gada 1. septembra īstenos mācību procesu 10.-12. klasēs.

Četriem komitejas deputātiem balsojot par, diviem atturoties un diviem pret, lēmuma projekts tika virzīts izskatīšanai domes sēdē. 16. februārī notikušajā domes sēdē šis jautājums bija iekļauts sēdes papildu darba kārtībā, taču deputāti nenobalsoja par tā iekļaušanu sēdē izskatāmo jautājumu darba kārtībā.

Skip to content