Kaligrāfijas un zīmogošanas darbnīca Alūksnes novada muzejā - Alūksnes novads

Kaligrāfijas un zīmogošanas darbnīca Alūksnes novada muzejā

Kaligrāfijas un zīmogošanas darbnīca Alūksnes novada muzejā4. martā plkst. 11:00 Alūksnes novada muzejā relaksējošā atmosfērā apmeklētājiem būs iespēja darboties Kaligrāfijas un zīmogošanas darbnīcā. Nodarbībā dalībnieki iepazīsies ar Copperplate rakstu, asgala spalvas darbības principu un zīmogošanas procesu Jūlijas Barinskas vadībā. Radošās iedvesmas gūšanai būs iespēja aplūkot Alūksnes novada muzeja izstādi “Pastkartes šarms”.

Prasme rakstīt skaidriem un vienādiem burtiem rokrakstā jeb daiļrakstīšana mūsdienās tiek apzināti izkopta, jo jaunās tehnoloģijas izvirza citas prioritātes. Saņemt daiļrakstā rakstītu apsveikumu ir liels pārsteigums un ļoti personīga dāvana. Lai veidotu māksliniecisku rokrakstu ir daudz jāvingrinās un jāapgūst dažādas rakstīšanas tehnikas. Vērojot 20.gs. sākuma Alūksnes novada muzeja krājumā esošās pastkartes, secinām, ka šajā laika posmā daudzi rokraksti ir skaisti, kaligrāfiski, vēsta par rakstītāja personību, gaumi, attieksmi pret notikumiem pasaulē un tuvākajā apkārtnē un rosina skatītāju pašam apgūt kaligrāfijas mākslu.

Kaligrāfija jeb glītrakstīšana ir viena no tēlotāja mākslas nozarēm. Tas ir ļoti elegants un dekorēts raksts skaidrā un skaistā rokrakstā, ko izpilda glītrakstīšanā pieredzējis speciālists – kaligrāfs. Kaligrāfija Eiropā ir attīstījusies uz sengrieķu un romiešu rakstības pamatiem. Sākotnēji rakstībā tika izmantoti tikai lielie burti. Kristietības izplatīšana vienlaicīgi ļāva izplatīties Eiropā arī kaligrāfijas mākslai, jo bija nepieciešams lielos daudzumos pārrakstīt Bībeli un citus reliģiskos tekstus. Mūsdienās tā saglabā savu nozīmi gadījumos, kad tiek noformēti dažāda veida rakstiski dekorējumi, rakstīti apsveikumi, veidoti mākslas darbi. Rokrakstā sagatavotus darbus bieži vien aizstāj drukāts teksts. Skolu izglītības sistēmā kaligrāfija kā mācību priekšmets “glītrakstīšana” vairs nepastāv apmēram 20 gadus. Mūsdienu tehnoloģijas veicina apstākļus, kas izceļ kaligrāfiska rokraksta unikalitāti un rakstītāja personību.

Alūksnes novada muzejā Jūlijas Barinskas vadītajā Kaligrāfijas un zīmogošanas darbnīcā apmeklētājiem būs iespēja attīstīt savu radošo izpausmi un ļauties brīvam spalvas plūdumam. Darbošanās procesā dalībnieki gūs priekšstatu par to, kas ir kaligrāfija, mācīsies turēt rokās spalvu, rakstīt iepriekš sagatavotu tekstu uz pastkartēm un uzlikt zīmogus uz tām. Darbnīcas laikā dalībnieki tiks pilnībā nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem materiāliem un rīkiem. Darbošanās ilgums paredzēts 2h un 30min.

Aicinām visus, kuri vēlas iepazīt kaligrāfijas mākslu un veidot skaistu rokrakstu, pieteikties nodarbībai līdz 1.martam pa mob. tālr. 25665538. Dalības maksa: 20,00 EUR.

Skip to content