Būs lētāks siltumenerģijas tarifs - Alūksnes novads

Būs lētāks siltumenerģijas tarifs

SIA “Alūksnes enerģija” informē klientus, ka sakarā ar iepērkamā kurināmā cenu samazinājumu, 2023. gada aprīlī siltumenerģijas tarifs būs lētāks. 

Tarifs no 2023.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim būs 88,36 eiro par megavatstundu līdzšinējo 92,98 eiro vietā. Tarifa samazinājums  ir par 4,97%. Mājsaimniecībām maksa ar valsts atbalstu būs 78,18 eiro/MWh (bez PVN).

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA”, reģ.nr.43203003117, Parka iela 2C, Alūksne, LV-4301, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs 
(bez PVN) 

Noteiktais tarifs 
(bez PVN)

No 01.04.2023. līdz 30.04.2023. 

Noteiktā tarifa palielinājums/ samazinājums  (%). 

  Siltumenerģijas ražošanas tarifs, EUR/MWh

  70,58

66,53

-5,74

  Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs, EUR/MWh

  21,54

20,97

-2,65

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs, EUR/MWh

0,86

0,86

0

Siltumenerģijas gala tarifs, EUR/MWh

92,98

88,36

-4,97

 

 

 

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.aprīlī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu) un būs spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim. 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

 No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA ”Alūksnes enerģija” noteiktos tarifus, kas 2022.gada 28.decembrī tika publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022; Nr.251), kā arī nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 12.oktobra lēmumu Nr.195 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu.”

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar  kurināmā (šķeldas un granulu) cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumapgādes pakalpojumu  tarifu lietotājs var  Parka ielā 2C, Alūksne, administrācijas telpās darba dienās no plkst 14:00 līdz 16:00, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinoties ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja kontaktpersonu Ludmilu Jantoni, tālr. 20039530, e-pasts: info@aluksnesenergija.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 vai sūtot e-pastu uz  info@aluksnesenergija.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  7 (septiņu) dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Datums 23.02.2023. 

 

Persona, kura tiesīga pārstāvēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

                                             /Gunita Ozola/

 

/paraksts un tā atšifrējums/ 

Skip to content