Nomniekam nodots trešais jaunbūvētais ražošanas angārs - Alūksnes novads

Nomniekam nodots trešais jaunbūvētais ražošanas angārs

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (no labās), priekšsēdētāja vietnieki Druvis Tomsons un Jānis Sadovņikovs svinīgajā mirklī, pasniedzot Ingaram Ūdrim ražošanas ēkas atslēgas un adreses plāksni

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (no labās), priekšsēdētāja vietnieki Druvis Tomsons un Jānis Sadovņikovs svinīgajā mirklī, pasniedzot Ingaram Ūdrim ražošanas ēkas atslēgas un adreses plāksni

Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada pašvaldība nomniekam nodevusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” uzbūvēto ražošanas ēku “Jaunie Grantskalni”. To ražotnes attīstībai no pašvaldības nomās SIA “CEWOOD”.

 Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers svinīgajā mirklī, nododot ēku uzņēmēja rīcībā, uzsvēra, ka SIA “CEWOOD” uzticams sadarbības partneris, ko pierādījis ar līdzšinējo sadarbību blakus esošā pašvaldības ar ERAF atbalstu būvētā cietā seguma laukuma un elektrības pievada nomā.

–  Kopš laika, kad pašvaldība nodeva uzņēmumam nomā šo laukumu, esat turpinājuši ievērojami attīstīt uzņēmumu, un mēs ceram, ka arī šis objekts būs ļoti noderīgs jūsu infrastruktūrā, – sacīja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

SIA “CEWOOD” valdes loceklis Ingars Ūdris pateicās pašvaldībai par atbalstu, ko tā sniedz uzņēmējiem, un apstiprināja, ka, tāpat kā minētais laukums tiek izmantots ražotnes vajadzībām pilnā mērā, tā arī jaunbūvētā angāra izmantošanai ir lieli plāni. Uzņēmums plāno ēku ar starpsienu konstrukcijas palīdzību nodalīt divās daļās, kur vienā pusē strādās mehāniskā darbnīca, bet otrā no uzņēmuma saražotajām fibrolīta plātnēm ražos īpašus dizaina elementus specpasūtījumiem.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ir izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, un tā mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā. Projekts vērsts uz vairāk nekā 32 uzņēmumiem novadā, kuru pamatdarbības jomas saistītas ar ražošanu, pārvadājumiem un citām novada attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem. Īstenojot projektu, visiem iesaistītajiem uzņēmējiem ir jānodrošina arī savs ieguldījums – jaunas darba vietas un investīcijas. Kopumā visā projektā tie ir 10 miljoni eiro investīciju un 111 darba vietas.

Ražošanas ēku tehniskās dokumentācijas autors ir SIA “Angāri”, būvdarbus objektā veica SIA “RRKP būve”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvuzraugi LV”. Ražošanas ēku projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. kārtā.

 

Evitas APLOKAS foto

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

ERAF

Skip to content