Skolēnu radošo darbu konkursā “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” laureāti arī mūsu novadā - Alūksnes novads

Skolēnu radošo darbu konkursā “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” laureāti arī mūsu novadā

Skolēnu radošo darbu konkursā “Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” laureāti arī mūsu novadāDzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvos ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”.

Literāro darbu grupā 1.-4. klašu skolēniem, kas piedalījušies konkursā, Atzinība arī Zlatai Dolgovai no Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 1. klases.

Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1023 radošos darbus – esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs: 689 – literāros darbus un 334 zīmējumus. No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē – Ņujorkas Latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas pamatskolas, Vašingtonas Latviešu ev. lut. draudzes pamatskolas, Mineapoles un Sentpolas Latviešu skolas, Briseles 2. Eiropas skolas, Bostonas Latviešu skolas, Tallinas Eiropas skolas un  Hāgas Eiropas skolas. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas Clasflow valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm. Esam patiesi iepriecināti par skolēnu lielo atsaucību.

Vairāk šeit: https://valoda.lv/noskaidroti-skolenu-radoso-darbu-konkursa-valoda-dzivo-ja-tu-taja-runa-uzvaretaji/

Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā. Tu runā?

Skip to content