Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 16.03.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes 16.03.2023. darba kārtība

16.03.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Alūksnes novada Kultūras centra, Alūksnes novada muzeja un Alūksnes novada bibliotēkas atskaites.
  3. Informācija par ilgstoša sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma organizēšana Alūksnes novadā.
  4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SP LABĀKA RĪTDIENA”.
  5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2015. gada 30. jūlija lēmumā Nr. 249 “Par dalību Latvijas Nacionālajā veselību veicinošo pašvaldību tīklā”.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2023 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā” izdošanu.
  7. Par saistošo noteikumu Nr. _/2023 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” izdošanu.
  8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.01.2023. lēmumā Nr.14 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā”.
  9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
Skip to content