Maijā siltumapgādes tarifs saglabāsies aprīļa līmenī - Alūksnes novads

Maijā siltumapgādes tarifs saglabāsies aprīļa līmenī

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) informē, ka 2023. gada 23. martā Regulators lēmis par tarifu piemērošanas kārtību no 2023. gada 1. maija. Tas nozīmē, ka SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas gala tarifs no 2023. gada 1. maija būs 88,36 EUR/MWh. Tātad, maijā siltumenerģijas tarifs saglabāsies aprīļa līmenī.

 

Turpinot pilno tarifu projektu vērtēšanu, 23 komersantiem SPRK tarifu piemērošanas kārtība kurināmā izmaksu izmaiņu gadījumā tiks piemērota arī pēc 30.aprīļa

Lielākajai daļai regulēto siltumapgādes komersantu ir noteikta tarifu piemērošanas kārtība, kas paredz pienākumu iesniegt pārrēķinātus tarifus brīdī, kad samazinās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Daļai komersantu šādu kārtību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) noteica pērn oktobrī, apstiprinot tarifus saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu (likums). Tā kā šie lēmumi ir spēkā līdz valsts atbalsta perioda beigām – š.g. 30.aprīlim, tad SPRK 23 siltumenerģijas komersantiem izdeva jaunus lēmumus, nosakot tarifu piemērošanas kārtību atkarībā no kurināmā cenu izmaiņām no  š.g. 1.maija. Tas nodrošinās lietotājiem tarifu atbilstību aktuālajām komersanta kurināmā izmaksām.

Šāda piemērošanas kārtība nodrošinās to, ka minētajiem komersantiem tāpat kā citiem siltumapgādes komersantiem siltumenerģijas tarifi tiks pārskatīti arī turpmākajos mēnešos atbilstoši kurināmā izmaksu izmaiņām. Īpaši šis ir būtiski brīdī, kad tirgū energoresursu cenas turpina samazināties, kas ļaus komersantiem operatīvi reaģēt uz situācijas izmaiņām, ietverot tarifā faktiskās kurināmā izmaksas.

Minētajiem 23 siltumenerģijas komersantiem ir piešķirta vai nu atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cena, vai arī piemērošanas kārtība (tabula), kas paredz tarifu izmaiņas katru mēnesi, ņemot vērā tā mēneša aktuālo dabasgāzes cenu. Atļauju komersants var izmantot vairākkārtīgi, līdz ar to tarifs gada laikā var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties.

Lielākā daļa komersantu valsts atbalsta perioda laikā ir aktīvi izmantojuši tiem piešķirto atļauju vai piemērošanas kārtību, lai samazinātu siltumenerģijas tarifus lietotājiem atbilstoši katra komersanta faktiskajām kurināmā izmaksām. Attiecīgi lielai daļai minēto komersantu siltumenerģijas tarifi martā un aprīlī būs zemāki par 2022.gada  oktobrī apstiprinātajiem.

Kādi tarifi tiks piemēroti ar š.g.1.maiju?

Atbilstoši tarifu piemērošanas kārtībai, ja minētie siltumenerģijas komersanti līdz aprīļa sākumam neiesniedz SPRK izvērtēšanai jaunus pašu noteiktos tarifus, no š.g. 1.maija lietotājiem piemēros pēdējo spēkā esošo tarifu.

 

Attiecīgi komersanti, kuri valsts atbalsta perioda laikā nav izmantojuši atļauju vai piemērošanas kārtību, no š.g. 1.maija piemēros spēkā esošo tarifu, kas apstiprināts 2022.gada oktobrī. Savukārt komersanti, kuri ir izmantojuši atļauju vai piemērošanas kārtību – proti, tarifu pārskatījuši, piemēros pēdējo aktuālo – spēkā esošo tarifu.

Saistībā ar noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem daļai komersantu kurināmā izmaksas mainīsies arī aprīlī un maijā. Attiecīgi piemērošanas kārtība nodrošinās iespēju komersantiem pārskatīt aktuālos tarifus, publicēt jaunas tarifu vērtības un uzsākt to piemērošanu komersanta norādītajos termiņos. Ar aktuālajiem tarifiem var iepazīties šeit.

 

Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma grozījumiem minētajiem komersantiem vienlaikus bija pienākums iesniegt izvērtēšanā pilno tarifu projektu, kur tiek vērtētas visas ar siltumenerģiju saistītās izmaksas, ne tikai kurināmā izmaksas. Siltumenerģijas komersanti pilnos tarifu projektus izvērtēšanai iesnieguši laikā no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 9.februārim, kurus SPRK turpina vērtēt.

Attiecīgi SPRK noteikusi kārtību, kādā veidā tiek uzskaitītas komersanta neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi, kas papildu radušies valsts atbalsta perioda laikā un pēc tā, līdz brīdim, kad komersantam stāsies spēkā tarifs pēc pilnā tarifu projekta izvērtēšanas. Piemēram, ja tiks konstatēts, ka faktiskās izmaksas šiem komersantiem bijušas mazākas par šobrīd tarifā ietvertajām, lietotājiem nākamajā tarifa piemērošanas periodā tiks piemērots zemāks tarifs.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem no 2023. gada 1. maija”

Skip to content