Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.04.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.04.2023. darba kārtība

13.04.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis””.
 3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.477 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
 4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.475 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte””.
 5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 23.02.2023. lēmumā Nr.44 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””.
 6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 213 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai”.
 7. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.214 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai”.
 8. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
 9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.
 10. Par Alūksnes novada Kultūras centra maksas pakalpojumiem.
 11. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
 12. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
 13. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
Skip to content